Archiv der 00 UTC NWS-Nordatlantik-Bodenanalysen (ab 30.11.1999)